Gázkészülékek felülvizsgálata rendelet módosítás

Gázkészülékek felülvizsgálataMegjelent  és  mától  hatályos  a  nemzetgazdasági  miniszter  51/2013.  (XI.  18.)  NGM  rendelete  a  gáz  csatlakozó  vezetékek  és  felhasználói  berendezések  műszaki-biztonsági  felülvizsgálatáról  szóló  19/2012.  (VII.  20.)  NGM  rendelet  módosításáról


Néhány lényeges újdonság:

1. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a felülvizsgálatot – néhány kivételtől eltekintve – a gázmérő hitelesítéssel (cserével) egyidejűleg köteles elvégeztetni. Amennyiben felhasználó az esedékes mérőcsere előtti 10 éven belül már elvégeztette a felülvizsgálatot, akkor mentesül az újbóli kötelezettsége alól. 
A felülvizsgálatot az illetékes földgázelosztói engedélyestől kell megrendelni.
Változás: a felülvizsgálat nem 5, hanem 10 évente esedékes.

2. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a felhasználói berendezést továbbra is, az üzembe helyezést, vagy az első felülvizsgálatot követően 5 évente, a csatlakozó vezetéket 10 évente köteles felülvizsgáltatni.

3. A felülvizsgálatról készítendő jegyzőkönyv mintáját a módosító rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
Változás: Egyoldalas jegyzőkönyv, a korábbi mellékletek nem szükségesek.

4. Az 1981. év előtt, vagy ismeretlen időpontban üzembehelyezett csatalakozó vezeték vagy felhasználói berendezés felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos köteles 2013. december 31-ig megrendelni a földgázelosztói engedélyesnél.
A felülvizsgálatot a földgázelosztó köteles 2014. szeptember 30-ig köteles – felülvizsgálatra jogosult gázszerelő útján – elvégezni.
A felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítását az ingatlantulajdonos köteles 2015. szeptember 30-ig elvégeztetni.
Változás: Az 1981. január 1. óta üzembehelyezett felhasználói berendezéseket – egyetemes szolgáltatásra jogosultak körében – tehát csak valamikor 10 éven belül kell először felülvizsgálni.

5. A társasházak csatlakozó vezetékeit a használatbavételi engedélytől, vagy a csatlakozó vezeték cseréjétől számított 10 éven belül kell először, majd ezt követően 10 évente felülvizsgáltatni. A társasházakban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések felülvizsgálata a csatlakozó vezetékek felülvizsgálatával együtt esedékes. (Tehát csak 10 évente.)
A felülvizsgálatot a földgázelosztónál kell megrendelni, a földgázelosztó a felülvizsgálatot a megrendeléstől számított 1 éven belül köteles – felülvizsgálatra jogosult gázszerelő „útján – elvégezni. A feltárt hibák 1 éven belüli kijavítása a társasház kötelessége.

A jogszabály teljes szövege itt érhető el.