Vízellátás-csatornázás tervezés

Vízellátás tervezés

Fürdőszoba  Vízellátás  Vízmérő

Az épületeket el kell látni ivó- és használati melegvízzel. A használati melegvíz többféle módon állítható elő: pl. átfolyós kombi kazán, indirekt tárolós vízmelegítő, napkollektor, elektromos vízmelegítő.

Mellékmérő tervezés

Több fogyasztót ellátó ivóvíz hálózat esetén (pl. társasházban) mellékmérő felszerelésével megoldható, hogy a fogyasztó az ivóvíz felhasználását egyedileg, a ténylegesen fogyasztott vízmennyiség alapján számolja el. A mellékmérő szerelési terveket az illetékes vízszolgáltatóval engedélyeztetni szükséges.

A vízfogyasztás így folyamatosan nyomon követhető, ami még tudatosabb fogyasztást tesz lehetővé!

Locsoló vízmérő tervezés

Locsoló vízmérő beszerelésével a locsolásra felhasznált, és külön mért ivóvíz mennyiség után nem kell csatornázási díjat fizetni.

Csatornázás tervezés

Fürdőszoba  Esővíz hasznosítás  Esővíz gyűjtés

Az épületekben keletkező szennyvizet el kell vezetni az épületből. A külső csatlakozás történhet az utcai közmű csatornára, ennek hiányában udvari szennyvízgyűjtő aknába, vagy házi szennyvíztisztító berendezésre.

Csapadékvíz elvezetés tervezés

Az épület tetőfelületeire hulló csapadékvíz elvezetéséről szintén minden esetben gondoskodni kell. A tetőkről levezett csapadékvíz további elvezetésére az alábbi megoldások lehetségesek:

  • rákötés az utcai közműhálózatra
  • telken belüli elszikkasztás
  • csapadékvíz gyűjtés és hasznosítás öntözésre
  • csapadékvíz gyűjtés és hasznosítás öntözésre és épületen belüli felhasználásra (szürkevíz hasznosítás)

Épületek építésekor az egyik első feladat a csatorna alapvezetékek elhelyezése az alapozás előtt. A kialakítandó csatornahálózatra, az illetékes csatornázási mű, és az ÁNTSZ előírásai a mérvadóak.

A vízellátás, csatornázás teljes körű tervezésének fázisai

  • szolgáltató elvi nyilatkozatok bekérése
  • használati melegvíz ellátó rendszer kiválasztása, méretezése
  • vízvezetéki- és csatorna nyomvonalának tervezése, hálózat méretezése
  • árazatlan költségvetés kiírás készítése
  • tervek szolgáltatói engedélyeztetése (vízmű, csatmű)

Kérje ajánlatunkat most!

<< Szolgáltatások                                                                   Gázellátás tervezés >>